Helt gratis för alla svenska brandkårer

Registrera din organisation idag och få 30 dagar med full tillgång, varefter ni kan välja att uppgradera efter behov, eller fortsätta helt gratis med ”freemium”.

Registrer
Registrera er idag
Få 30 dagar med fullständig tillgång när du skapar ett konto, varefter du kan använda begränsad version gratis eller eventuellt uppgradera till ett lämpligt abonnemang

Vad är RiskAudit?

RiskAudit är ett mobilbaserat kartläggnings- och riskbedömnings-verktyg av brandobjekt. Systemet hjälper förebyggande avdelningen att prioritere rätt objekt för tillsyn – Ut efter reell risk. Det är lätt att använda och ingen djupare datorkunskaper krävs.

Hur fungerar det?

Objektens brandinstallationer, HSE och andra relevanta förhållanden utvärderas snabbt och enkelt och viktas i förhållande till det totala brandskyddet. Detta ger en poäng som visar byggnadens brandsäkerhet tillstånd och bildar en övergripande riskbild som är lätt att följa upp.

En framtidssäker lösning för kommunens vardagsproblem

Vi fokuserar på hållbara lösningar som alla kan använda och ha råd med - både stora och små kommuner.

Riskbedömning av brandobjekt

Vår riskbedömningsmodul hjälper alla brandmän i Sverige att utvärdera sina objekt på ett enkelt och systematiskt sätt.

Digitala tillsyn

Vår tillsynslösning kommer att generera avviksrapporter helt digitalt där husägare och användare verifierar med bankID

Trygg hemma

Denna modul är ett samarbetsverktyg för kommunala tjänsteleverantörer om brandsäkerhet för utsatta grupper.

Risikoapp er en løsning på utfordringer beskrevet i DSB sin temaveiledning

Risikoapp tar hensyn til DSB sine rettningslinjer. Risikoappen er, gjennom bruk av statistikk, frekvensanalyse og sortering, i samsvar med den nye forebyggende forskriften og temaveiledningen.
Noen eksempler på hva systemet løser

  • § 14.Kartlegging av risikoen for brann
  • § 15.Planlegging av det forebyggende arbeidet
  • § 18 Risikobasert tilsyn
  • § 22 Kommunens dokumentasjon

Åtkomsträttigheter, loggar, revisionsspår, kryptering och lagring på svenska säkra servrar är några av de viktigaste sakerna för ett modernt och skalerbart IT-system.

Vårt utvecklingsteam med en lång karriär inom banksektorn har haft allt detta i tillägg till användarvänlighet i fokus under utvecklingen av RiskAudit

Avancerade åtkomstbehörigheter

Produkten stöder olika roller över hela organisationen med egen anpassad åtkomstkontroll.

Kompletta revisionsspår

Revisionsspårs loggar ger fullständig synlighet för ändringar i objekt, rapporter och dokument, formulär etc.

REST API med branschstandard

Vårt moderna REST API med högstasäkerhet (oAuth2) möjliggör integration med befintliga system.

Tillgänglig på alla enheter

Användarupplevelsen i fokus

Med detta i åtanke har vi skapat en mycket användarvänlig produkt som inte kräver någon tidigare kunskap för att användas. Därför har RiskAudit lyckats utmana de etablerade leverantörerna och växer snabbt för att bli en av de viktigaste aktörerna på marknaden för riskbedömning. Vill du ha ett verktyg som gör att du och dina kollegor ser fram emot att gå till jobbet?

Äntligen papperslös brandkåren

Få detaljerade rapporter direkt

Detaljerade inspektionsrapporter genereras automatiskt så snart en inspektion är utförd, komplett med objektdata, adresser, bilder, revisionsspår och mer. Med automatiskt genererade rapporter får du inblick i vad som händer i fältet utan att någon behöver skriva en enda inspektionsrapport igen. 

Skapa ett nytt objekt med all data från lantmäteriet på ett ögonblick

Vi har skapat en super-smart integration till lantmäteriet för att få all data brandkåren behöver på sina objekt. Du behöver bara ange en adress och allting händer helt av sig själv. Du kan äntligen få kompletta objektkort på alla dina objekt med uppdaterad och korrekt data – när som helst! Detta kräver att du har ditt eget login (användarnamn och lösenord) hos lantmäteriet.

Svensk brandsäkerhet är ett gemensamt mål

Dra nytta av andras erfarenheter

Du behöver inte uppfinna hjulet igen! Hela tanken bakom RiskAudit är att alla brandförsvar kan hjälpa och stärka varandras arbetsmetoder och hitta lösningar för bättre brandskydd. Med vår unika och avancerade delningsfunktioner kan alla brandförsvar dela med sig av erfarenheter och få inspiration från andra för de bästa lösningarna.

Registrera er idag
Få 30 dagar med fullständig tillgång när du skapar ett konto, varefter du kan använda begränsad version gratis eller eventuellt uppgradera till ett lämpligt abonnemang