Helt gratis for alle norske brannvesen

Registrer deres organisasjon idag og få 30 dager med full tilgang, der etter kan dere velge å oppgradere etter behov, eller fortsette med «freemium» helt gratis.

Registrer
Registrer dere i dag
Få 30 dager full tilgang når du oppretter en konto, der etter kan du bruke begrenset versjon gratis for alltid eller eventuelt oppgradere til et passende abonnement

Hva er riskaudit?

RiskAudit appen er et mobilbasert verktøy for kartlegging og risikovurdering av særskilte brann-objekter. Systemet tar hensyn til DSB sine retningslinjer og “Forskrift om brannforebygging – 01.01.2016”.

Den er enkel å ta i bruk og ingen tidligere datakunnskap er nødvendig.

Hvordan fungerer det?

Objektenes branntekniske installasjoner, HMS og andre relevante forhold vurderes raskt og enkelt, og vektlegges i forhold til det totale brannvernet.

Dette gir en poengsum som viser bygningens branntekniske tilstand, og danner et helhetlig risikobilde som er lett å følge opp.

En fremtidssikret løsning for kommunens hverdagslige problemer

Vi fokuserer på bærekraftige løsninger som alle kan bruke og ha råd til - både store og små kommuner.

Risikovurdering av særskilte brannobjekter

Vår risikovurderings modul hjelper alle brannvesen i Norge å vurdere sine objekter på enkel og systematisk måte.

Digitale tilsyn

Vår tilsyn løsning vil generere avviksrapporter helt digitalt hvor huseier og bruker verifiserer seg med bankID

Trygg hjemme plattform

Denne modulen er et samarbeidsverktøy for kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.

Risikoapp er en løsning på utfordringer beskrevet i DSB sin temaveiledning

Risikoapp tar hensyn til DSB sine rettningslinjer.

Risikoappen er, gjennom bruk av statistikk, frekvensanalyse og sortering, i samsvar med den nye forebyggende forskriften og temaveiledningen.

Noen eksempler på hva systemet løser

  • § 14.Kartlegging av risikoen for brann
  • § 15.Planlegging av det forebyggende arbeidet
  • § 18 Risikobasert tilsyn
  • § 22 Kommunens dokumentasjon

Tilgangsrettigheter, logger, revisjonsspor, kryptering og norsk sikker serverhold er noen av de viktigste tingene for en moderne IT-system.

Vårt utviklingsteam med en lang fortid i banksektoren har hatt alt dette i tillegg til brukervennlighet i 100% fokus under utarbeidelsen av RisikoApp

Avansert tilgangstillatelser

Produktet støtter ulike roller på tvers av organisasjonen med egendefinert adgangskontroll.

Fullstendig revisjonsporing

Revisjonsoppføringer tillater fullstendig synlighet av endringer i objekter, rapporter og dokumenter.

REST API med industristandard

Våre moderne høysikkerhets REST API (oAuth2) gjør det mulig å integrere med deres eksisterende systemer

Tilgjengelig på alle enheter

Brukeropplevelsen i fokus

Med dette i tankene har vi laget et svært brukervennlig produkt som ikke krever noen forkunnskaper for å ta i bruk. Det er derfor Risikoapp har klart å utfordre de etablerte selskapene og vokse raskt til å bli en av de store aktørene på markedet innenfor risikovurdering. Vil du ha et verktøy som får deg og dine kollega til å glede seg til å gå på jobb?

Endelig papirløse brannvesen

Få detaljerte rapporter umiddelbart

Detaljerte inspeksjonsrapporter blir generert automatisk så snart en inspeksjon er gjort, komplett med objektdata, adresser, bilder, revisjonsspor og mer.

Med automatisk genererte rapporter får du sanntids innsikt i hva som skjer i feltet uten at noen trenger å skrive en eneste inspeksjonsrapport igjen. Grunnlag i enighet med § 22 Kommunens dokumentasjon.

Opprett nytt objekt med all matrikkeldata på et øyeblikk

Vi har laget en supersmart integrasjon til matrikkelen for å innhente all data et brannvesen trenger på objektene sine. Du trenger kun å skrive inn adresse, og alt annet bare skjer av seg selv. Dere er endelig i stand til å få komplette objektkort på alle dine objekter med oppdaterte og korrekte data – til enhver tid!

Dette krever at du har en egen konto (brukernavn og passord) for matrikkel.

Norsk brannsikring er et felles mål

Benytte dere av andres erfaringer

Du trenger ikke finne opp hjulet på nytt!
Hele ideen bak Risikoapp er at alle brannvesen kan hjelpe og styrke hverandres arbeidsmetoder og løsninger for en bedre brannsikring.

Med våre unike og avanserte delings funksjoner kan alle brannvesen ta del av hverandres erfaringer og få inspirasjon fra andre brannvesen for å finne de beste løsningene.

Registrer dere i dag
Få 30 dager full tilgang når du oppretter en konto, der etter kan du bruke begrenset versjon gratis for alltid eller eventuelt oppgradere til et passende abonnement