Alt laget med den nyeste industristandarden

Det er en rekke aspekter å tilfredsstille når man lager omfattende IT system.
Sikkerhet, serverhold, kommunikasjon og logging er bare noen av dem. Slik løser vi det.

Sterk teknisk forvaltning

Store teknologiprosjekter er komplekse og krever ofte at flere teknologier og komponenter er designet og integrert i en skreddersydd løsning. Slike prosjekter inneholder mye usikkerhet og går sjelden etter planen, da ny informasjon kommer fram gjennom hele prosjektets livssyklus. For at prosjektet skal lykkes, må man ha tilgang til en sterk teknisk ledelse som du kan stole på for å håndtere denne kompleksiteten.

Alle våre utviklere har en historie med å jobbe med banksystemer, kanskje den ene sektoren som har de høyeste kravene til sikkerhet, drift og stabilitet.

Vi jobber med “Agile prinsipper” som styrer vår utviklingsprosess ut i fra våre brukeres krav.

Vi samarbeider tett med våre brukere, gjennom kravinnsamling, utvikling, testing og levering. Vår prosess er bruker-sentrert. Alle krav prosjekt er støpt i form av sluttbrukeren verdi, fra måten kravene er skrevet til måten deres akseptkriterier er testet.

Kryptert dataøverføring med

SSL og oAuth2 autentisering

Vi bruker SSL-kryptering og de nyeste OAuth2 autentiseringsprotokoller for våre tjenester. OAuth 2.0 er industristandardprotokoll for autorisering. Transport Layer Security (TLS) og dets forgjenger, Secure Sockets Layer (SSL), begge ofte referert til som “SSL”, er kryptografiske protokoller som gir kommunikasjonssikkerhet over et datanettverk.

All data er lagret i norske datasentre

med daglige sikkerhetbackups 

Vi lagrer alle våre data i sikre norske datacentre. Flere daglige sikkerhetskopier med redundans omdirigeringer for nødstilfelle. Dine data vil alltid være sikret og nøye administrert av oss og i enighet med norske personvernslover.

Systemet vårt er laget for å holde fullstendig oversikt og hendelsessporing

Kunnskapsoverføring er nøkkelen over tid. Folk slutter og nye starter, så det er viktig å holde oversikt over hendelser for å kunne ta de riktige avgjørelsene.

Selvfølgelig med individuelle tilgangsrettighetsinnstillinger til deres historikk.

Detaljert revisjonslogg i alle dokumenter

All rapportendring og oppdateringer er registrert og presentert på en svært forståelig måte og skjer helt automatisert uten ekstra innsats fra brukeren.

Sikker og skalerbar løsning for datatilgang

Etter hvert som kravene til sikker datatilgang blir mer og mer komplekse, står organisasjoner overfor store utfordringer. RisikoApp gir en enkel, men likevel sikker og skalerbar løsning som kan håndtere alle deres behov for datatilgang.

Når du legger til en ny kollega i systemet, kan du enkelt gi eller begrense tilgangsrettigheter til de forskjellige delene i systemet.

Registrer dere i dag
Få 30 dager full tilgang når du oppretter en konto, der etter kan du bruke begrenset versjon gratis for alltid eller eventuelt oppgradere til et passende abonnement