Hva er egentlig RisikoApp?

Alt startet tilbake i 2013

med et gap i markedet.

Vi ble kontaktet av Norges største brannvesen for å hjelpe dem med å finne en måte å gjøre effektive risikorvurderinger av deres store samling av særskilte brannobjekter. 4500 vurderinger senere veit vi at vi fant den beste måten, og nå hjelper vi brannvesen og kommuner over hele Norge med mye mer enn bare risikovurderinger.

Innledning og bakgrunn

Siden 01.01.2016 er det regulert gjennom forskriften “Forskrift om brannforebygging” at alle kommuner og brannvesener må dokumentere og risikovurdere sine objekter og utføre tilsyn i enighet med denne prioriteten.

Risikoapp er et indeksering og risikovurderings verktøy som bruker teknologien Multiple Attribute Decision Making, MADM. Gjennom flervalgsspørsmål regner appen seg frem til endelig faktor ( % av brannsikkerheten) gjennom vurdering av tekniske og organisatoriske tiltak.

Det mest kjente eksemplet i Norden på bruk av denne metoden er BSV-k (Brandskyddsvärdering – kulturbyggnader) som ble tatt i bruk i Visby, Sverige for å kartlegge utsatte områder. Risikoappen fungerer på den samme måten, men er 100% digitalisert og med noen modifiseringer for en enklere gjennomføring og oppfølging. Vi gir en spesifikk bygningsmasse en verdi (Risikoverdi), som bedømmes opp imot byggets faktiske forutsetninger.

En av de store fordelene med denne arbeidsmetodikk, er at den ikke krever noen dypere kjennskap til brannvern, men laget for å brukes av personell i forebyggende eller operativbrann- og redningstjeneste. 

Risikoappsystemet er frem for alt laget for risikovurdering av særskilt brannobjekter ( § 13 objekter) i Norge, både i liten- og stor skala. Oslo Brann- og redningsetat arbeider siden 2013 med å kartlegge sine objekter i sentrum av byen med dette systemet. Omtrent 4500 objekter er så langt blitt studert og kategorisert etter denne metoden.

Vi startet med risikovurderinger,

fortsetter med “Tilsyn” og “Trygg hjemme”

Digitale tilsyn

Etter mange år med å lytte til brannvesenets ansatte og studere deres daglige kamp med programvare og prosesser, har vi kommet opp med en revolusjonerende måte å foreta tilsyn, kommunikasjon og digitale rapporter til både huseiere og leietakere. Vi omdefinerer prosessens måte og kutter mye tid for alle ansatte å sette innsatsen der den virkelig trengs.

Trygg hjemme

Med det store fokuset på Trygg hjemme det siste året har vi laget en modul som vil hjelpe kommuner og brannvesener til å håndtere denne kommunikasjon og datatransaksjoner på en svært effektiv og sikker måte. Vi har utviklet dette i et nært samarbeid med noen av Norges ledende kommuner på dette området.